Escuelas Profesionales Luis Amigó

Ctra. Bétera, s/n, Godella

46110 - Valencia

+34 96 363 73 54

Horario de atención de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00

Ctra. Bétera, s/n, Godella

46110 - Valencia

+34 96 363 73 54

Horario de atención de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00

1.- PADIE

L’atenció a la diversitat consistix en el desenrotllament de mesures educatives per a facilitar l’aprenentatge basades en les característiques diferencials dels alumnes.

Les mesures d’atenció a la diversitat són aplicades per cada professor en la seua assignatura i són les següents:

  • Adaptacions curriculars no significatives, es pretén intervindre sobre les dificultats generals d’un alumne o grup homogeni d’alumnes segons detecció prèvia que realitza el professor en la seua assignatura. 
  • Adaptacions curriculars significatives, es tracta d’elaborar, després d’un informe de l’orientadora, una programació d’acord amb les competències curriculars reals de l’alumne.
  • Desdoblaments, per a poder aplicar de forma més adequada la metodologia que permet madurar els continguts, es dividix la classe ordinària en dos grups amb dos professors diferents. Es realitzaran desdoblaments en matemàtiques de 1r, 2n i 3r ; en castellà de 1r, 2n, i 3r ; en anglès dues sessions en 1r, 2n i 4t i tres sessions en 3r (A i B ) i en geografia e història de 1r i 2n.
  • Opcionalitat, on es pretén que l’alumne, comptant amb l’assessorament oportú, tant tutorial com a familiar, puga triar algunes assignatures en funció de les seues expectatives.
  • Aula de Pedagogia Terapèutica, atén els alumnes amb necessitats educatives especials en algunes assignatures, segons avaluació realitzada per l’orientadora.
  • Activitats de reforç, consistixen en l’elecció d’alguns continguts, generalment de tipus bàsic, que ajuden als alumnes en l’aprenentatge dels coneixements i procediments més complexos.
  • Activitat d’ampliació, es dirigixen a alumnes que necessiten avançar  continguts de més dificultat que els previstos.
  • Orientadora, coordina la actualització i la posada en pràctica dels diferents plans d’orientació.
  • Programa de Millora de l’Aprenentatge i del rendiment de 3er, possibilita que els alumnes amb dificultats d’aprenentatge puguen aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundaria i reduir les possibilitats d’abandonament escolar, optant per una via d’inclusió que compense desigualtats educatives. En aquest programa, s’utilitzarà una metodologia específica mitjançant l’organització de continguts, activitats pràctiques i matèries diferents.
  • Programa de Reforç per a 4t, la finalitat del qual és que l’alumnat desenvolupe les competències clau i abaste els objectius generals de l’etapa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *